Víťazstvo z Bratislavy

Nezastaviteľný orchester Harmónia sa zúčastnil 10. Bratislavského medzinárodného mládežnického festivalu. Samozrejme úspešne.

Renesancia, ktorú zažíva orchester Harmónia si nedovolí poľaviť. Na začiatku júla sme sa zúčastnili prehliadky 10th International Youth Music Festival, ktorú v našom hlavnom meste organizuje Bratislava Music Agency v spolupráci s mestom. Tento ročník sa niesol v znamení inštrumentálnej a zborovej hudby v podaní ensemblov z Nemecka, Austrálie, Južnej Afriky, Dánska aj Slovenska.

S orchestrom Harmónia sme mali možnosť hrať na troch koncertoch. Prvý koncert bol v zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca, následne na Hlavnom námestí a neskôr na Hviezdoslavovom námestí. Hrali sme náš Neerpeltský program s pomocou sólistov Zorky Mrvovej a Patrika Klačanského.

Súťažné vystúpenie

Podarilo sa nám získať Zlaté pásmo v našej kategórii. Potešilo aj osobné uznanie od prvej slovenskej dirigentky pani prof. Eleny Šarayovej-Kováčovej a pána dirigenta a manažéra festivalu doc. Milana Kolenu. Teší ma nesmierne aj nadviazaný kontakt s dirigentkou Bloemhofského sláčikového orchestra (Južná Afrika) a jeho dirigentkou Amoré Steyn.

S orchestrom sa chystáme hosťovať budúci týždeň vo Viedni. Teším sa na ďalšiu sezónu a som plný nadšenia z práce.