Mládežnický orchester Harmónia

Mladé teleso s dlhoročnou tradíciou ma poctilo prosbou o pomoc, ktorá sa neodmieta. Črtá sa zaujímavá spolupráca na poli mládežníckej hudby.

Orchester Harmónia a jeho terajšie zloženie

Po úspešnom Vianočnom koncerte Orchestra detí a mládeže Harmónia z Bratislavy som bol oslovený dlhoročnou vedúcou orchestra pani prof. PhDr. Oľgou Podstavkovou. Je to výborná husľová pedagogyňa, ktorá vedie tento orchester už skoro 40 rokov a stála pri jeho vzletoch aj pádoch.

Práve ňou som bol požiadaný na prelome rokov o prebratie zodpovednosti za umelecké pokračovanie orchestra a prevzatie postu hlavného dirigenta. Na tomto poste sa vystriedali nie len prof. Podstavková, ale aj dr. J. Drmola (dlhoročný dirigent orchestra Technik) a mnoho iných dirigentov. Cítil som obrovskú zodpovednosť, ktorá sa spája s týmto postom a rozhodol som sa využiť šancu a Harmóniu znovuvzkriesiť.


Niekdajšie zloženie orchestra
Dychová sekcia (koncert v Redute)

Možnosť pracovať s mladými beriem stále ako výzvu. Trúfam si prebudiť s hráčoh zápal pre hru a dosiahnuť umiestnenie sa na festivale v belgickom Neerpelte v máji 2019, na ktorý sa Harmónia chystá. Trúfame si totiž naštudovať skladbu, do ktorej som sa zamyloval už pri prvom počutí – Musicu Slovacu od Ilju Zeljenku.