Konzerthaus a Harmónia

Možnosť zahrať si vo Viedenskom Konzerthause sa nenaskytne každému. My sme tú možnosť dostali.

Nášmu orchestru Harmónia sa podarilo nadviazať spoluprácu s mládežnickým orchestrom JSO Tulln. Spolu sme odohrali záverečnú skladbu, hymnu festivalu Summa Cum Laude, vo Viedenskom Konzerthause.

Dievčenská časť orchestra Harmónia

Úchvatný pocit. Som vďačný za túto možnosť a teším sa na spoločnú spoluprácu našich orchestrov budúcu sezónu. Vo videu vidieť radosť jednotlivých orchestrov z hudby – a to je prenádherné.

Záverečná hymna festivalu SCL