Festival Orfeus

Pre mnohých nevkus, pre vybraných blaženosť. Šučasná hudba na pôde VŠMU presvedčila, že má zmysel sa venovať jej pochopeniu.

Orfeo Ensemble

Plánovaný koncert môjho novozaloženého festivalového súboru súčasnej hudby Orfeo Ensemble bol vítanou vložkou do kompozičnej a dirigentskej práce v mesiaci október. Festival, ktorý sa špecializuje na tvorbu mladých skladateľov priniesol na môj stôl skutočne zaujímavé kúsky partitúr, ktoré každá spracovávala systém hudby svojsky. Mojou úlohou bolo predviesť skladby s čo možno najväčšou dávkou pochopenia a priniesť tak poslucháčom a skladateľom hudobný zážitok.


Rukou mi prešli skladby autorov S. Vetchá, S. Hvozdík, P. Malinovski, V. Škutová, M. Kachlová a R. Klačanský. Mal som možnosť spolupracovať s ensemblom priateľov a skvelých muzikantov, ktorí mi prišli pomôcť s naštudovaním.

zľava A. Karbanová (vla.), Z. Mrvová (fl.), M. Kamenská (cl.)

Zaujímavou skladbou ma prekvapil S. Hvozdík. Priniesol jeho skladbu N, ktorá sa zaoberá akusticko-percepčnými vlastnosťami zvuku. 7-minútová púť rozochveného tónu f, ktorého nástrojové vlákna sa odďaľujú v mikrointervaloch pripomínajú závitnicu DNA. Celá skladba sa rozpadá a spája a poslucháč pomocou vybočení jednotlivých nástrojov vníma vrstvenie farieb a osciláciu rozdielu frekvencii.


Poľský skladateľ P. Malinovski priniesol závan poľskej sonoristickej školy. V jeho skladbe … über BWV 971 prináša nadpozemskú muziku, barokovú citáciu J.S.Bacha predimenzovanú do polohy flažoletov a hudby nad hranicou uchopiteľnosti tonálnych a harmonických vzťahov. Pawelovi sa podarilo sprostredkovať spojenie starého s novým vo forme, ktorá je skutočne inšpirujúca a zaujímavá.

P. Malinovski

Do sonoristickej polohy orchestra sme sa s ensemblom dostali v skladbe Snowfall in Summer od R. Klačanského, ktorému sa podarilo na relatívne malom priestore dostať s 8-členného ensemblu takmer až filmové farby a pripraviť príbeh, kde nie je jasné pokračovanie. Za pozornosť stáli aj nápadité kombinácie nástrojov a ich spájanie.

Budem len rád, ak skladatelia zostanú verní ich vlastnej ceste a rád privítam aj ďalšie spolupráce na báze uvádzania súčasnej hudby, ktorá musí byť pochopená a teda aj hrávaná.

P. Klačanský (husle)