Som slovenský skladateľ, dirigent a aranžér. Odhaľte viac o mne a mojej práci. Sledujte koncerty, blogy, produkcie a zaujímavé aranžmány, na ktorých práve pracujem.

Panel 1

O mne

Tomáš Köppl sa narodil v roku 1993 v Trnave. Študoval hru na keyboard na ZUŠ Mikuláša Schneidera-Trnavského v Trnave v triedeMarty Čeleďovej. Popri rôznych šúťažiach v hre na keyboard okresného a krajského charakteru, kde sa umiestnil v zlatom aj striebornom pásme, získal v roku 2010 titul absolútny víťaz na Celoslovenskej súťažnej prehliadke ZUŠ pre obdor keyboard. Porotu zaujal mimo iného aj interpretáciou vlastnej kompozície. V tom istom roku získal aj pamätný list za vynikajúce výsledky v hre na nástroj od Continue reading „O mne“

Panel 2

Diela


Môj aranžmán Debussyho Clair de Lune.


Koncert v Redute – Sále slovenskej Filharmónie (Bratislava máj 2018)


Škoda ťa šuhajko – Pocta E. Suchoňovi – sopr. Katarína Porubanová


Moja (kvázi holywoodska) hudba komponovaná pre oslavy 25 výročia založenia Trnavskej univerzity.

Carmen Fantasy od Cigánskych Diablov! Mojou úlohou bola orchestrácia a samotné dirigovanie diela pre RTVS.

Panel 4 Placeholder